Извоз на кожа95% од нашето производство е наменето за извоз. Нашата стока предимно се извезува во европски, а помал процент во азиски земји. Во моментов настојуваме да стекнеме повеќе потенцијални партнери на азискиот пазар.               На...
 

Извоз на кожа


95% од нашето производство е наменето за извоз. Нашата стока предимно се извезува во европски, а помал процент во азиски земји. Во моментов настојуваме да стекнеме повеќе потенцијални партнери на азискиот пазар. На...

« Previous Следно »

Извоз

Why choose us?

95% од продажбата Луна Комерц е во Италија, Турција, Германија, Франција, Англија, Шпанија, Полска, Чешка, Словачка, Грција, Хрватска, Словенија, Србија, Бугарија, Кореа, Кина и и Индија.

Квалитет

How It Work?Со постојаното подобрување на квалитетот на нашите производи и услуги ја стекнавме довербата кај нашите клиенти во странство.

НАССР

AdvantagesНАССР е систем кој ги идентификува можните опасности (биолошки, хемиски и физички) кои можат да влијаат на сигурноста на храната, како и чекорите во процесот на понатамошно производство со кои е можно да се спроведат мерки за контрола на тие опасности. .

Стабилност

Best SupportЛуна Комерц со својата политика на висока професионалност во работењето се етаблира како стабилен и сигурен партнер.