Јагнешка солена кожа за крзно

  • PDF

Нашата јагнешка кожа за крзно е една од најквалитетни кожи за крзно и велур на балканот која се употребува за конфекционирање на ексклузивни артикли. Секојпат имаме поголема побарувачка од можноста за испорака. Просечна големина 0,50 м2

Јагнешка солена кожа за напа

  • PDF

Од нашата јагнешка кожа се добива висок квалитет на напа која се користи во чевларската индустрија и при изработката на кожна конфекција и галантерија. Просечна големина 0,62 m2.