Јарешка солена кожа

  • PDF

Јарешката солена кожа се користи за производство на шевро-напа, велур и крзно во чевларската индустрија и при изработката на кожна конфекција и галантерија. Просечна големина 0,40 m2