Козја солена кожа

  • PDF

Козјата солена кожа се користи за напа во во чевларската индустрија и при изработката на кожна галантерија. Просечна големина 0,75 m2