Свинска солена кожа

  • PDF

Свинската солена одмастена кожа се користи за напа, велур и постава во чевларската индустрија и при изработката на кожна галантерија. Просечна големина 1,20 m2